Vad vi gör

NORDIC ENTERRA COMPANY
Vi arbetar med att ta fram insekter som blir till djurfoder och samtidigt tar till vara på avfall och biprodukter inom livsmedelskedjan från jord till bord.
Insektsproduktion ger oss flera fördelar, bland annat
Mindre användning av yta tack vare vertikalodling
Lokal cirkulär avfallsystem – vi delar fördelen med de lokala samhällen
Ger lantbrukaren ett nytt ekonomiskt ben att stå på
Hög näringsvärde och lågt klimatavtryck
Mycket låg använding av vatten

DEN SVARTA SOLDATFLUGAN
Introducerar den svarta soldatfluga till livsmedelskedjan, en snabbväxande, allätande insekt som våra djur tycker är mums.
Den svarta soldatflugan ger oss fördelen att kunna använda det mesta avfall och biprodukter som produceras lokalt för att omvandla det till näringsrikt protein och fett. Detta är den första insekten som vi använder i vårt projekt där vi bygger en storskalig vertikal insektsodling i mitten av Sverige.

DEN VERTIKALA DECENTRALISERADE ODLINGEN
Introducerar Nordic Enterra Company vertikala odling och process. En kombination av beprövad teknik med ny innovation för att ta fram en effektiv insektsodlingssystem genom att använda gamla stallar. Som en del i vårt hållbarhetsarbete kommer vi att prioritera att bygga om äldre stallar för att de ska kunna återigen bli konkurrenskraftiga inom lantbruket och lantbrukaren får ett nytt ben att stå på.