Startsida

Bygger näringsrik och lokalt producerat protein och fett genom ny innovation
Genom “upcycling” tar vi vara på avfall för att skapa protein och fett som kan gå till baka till livsmedelsvärdekedjan för växter, djur och människor. Med uppfödning av svart soldatfluga och investeringar i ny teknik kan vi inom en snar tid producera lokalt närisngsrikt foder på ett nytt och effektivt sätt som utmanar återvinningsindustrin till ett nytt sätt att tänka på matavfall.
Vår filosofi är att ta fram hållbart protein och samtidigt minska på det biologiska avfallet. Vi är i dagsläget små, men alla steg i början är små.

DECENTRALISERAD
Ger lantbrukare ett nytt ben att stå på
Vi tror lantbrukaren vet bäst vilka biprodukter som kan återcirkuleras. På samma gång får lantbrukaren ett nytt ekonomiskt ben att stå på samt öppnar upp möjligheten att investera i gamla stallar som står tomma. Läs mer om hur vi gör detta möjligt och vad vi gör.

FLUGAN
Den svarta soldatflugan
Insekten som kan hjälpa oss minska vår påverkan på miljön och klimatet. Denna fluga är inte sedd som någon ohyra som de vanliga husflugorna, och dess larver är utmärkta kämpar som kan bryta ner det mesta organiska material som vi eller våra djur inte kan äta. Så vad vill vi göra med denna fluga, och är det den som ska bli till foder? Svaret är mycket och nej. Läs mer om våra mål i projektet och varför vi gör detta, eller klicka på insekten för att lära dig mer om vad denna svarta soldatkämpe är.

SENASTE INFO

Svart soldatfluga ökar kvalitén på lax

KOM I KONTAKT MED OSS!
Med anledningen av det stora intresset för våra produkter, men begränsad möjlighet att producera de volymerna kommer vi att ha en väntelista.